Kring Gent

Print this entry

Mensenwijdingsdienst en dienst voor de kinderen

   Op zaterdag 20 april 2013 werd de mensenwijdingsdienst hervat na een onderbreking van elf jaar. De dienst vond plaats in de euritmiezaal van de Vrije Rudolf Steinerschool op de Kasteellaan in  Gent en werd die dag door 48 aanwezigen bezocht. Aansluitend vond er zowel een dienst voor kinderen plaats als ook een kleuterviering. Tijdens de mensenwijdingsdienst was er kinderopvang.

Kring Gent actueel (december 2019):

Beste mensen,
 De tere stilte van de advent en de kinderlijke zaligheid van het kerstfeest zijn een genade, die in de tijd waarin wij leven steeds zeldzamer wordt. Ons leven is te luidruchtig en te onrustig geworden en ons lot te zwaar en te dramatisch. Maar het geheim van de stilte van de advent is te vergelijken met de ervaring van een aanstaande moeder. () Zij verdraagt met liefde alle pijn en beproevingen, omdat ze weet dat dit alles dient om haar eigen hoop in vervulling te doen gaan. Wij maken dingen mee, die als een noodlot over ons komen, die niets anders zijn dan geboorteweeën, die door de mensheid heengaan. De mensheid bereidt zich erop voor iets nieuws te baren, dat haar tot heil zal zijn. Een nieuw kerstgebeuren is op handen, waarvoor wij ons gereed maken.”
( De jaarfeesten als kringloop door het jaar – Emil Bock )
Vanaf 2020 gaan de Mensenwijdingsdiensten telkens op de 3e zondag van de maand door
Komende Mensenwijdingsdiensten
De eerstvolgende diensten zullen plaats hebben 
op 2e Kerstdag, donderdag 26 december
en in 2020 op volgende data:
zondag 19/1, zondag 16/2, zondag 15/3, maandag 13/4 (tweede paasdag), zondag 10/5 en maandag 1/6 (tweede pinksterdag).
NB: Kerstviering op 26 december.
Na de dienst op 2e Kerstdag volgt er een kerstviering met samenzang en eventueel nog andere kunstzinnige activiteiten door wie hiertoe bereid is.
We sluiten af met een Kerstbrunch: elk brengt iets mee en samen delen we alles.
Voor Kring Gent, 
Jaak Fenaux

Wat U verder nog moet weten:

De inkom voor de mensenwijdingsdienst is via de achteringang. Vijf minuten voor aanvang van de dienst graag stilte in de voorruimte. Graag ook uw gsm of mobiele telefoontje voor de duur van de diensten uitschakelen. De Zondagsdienst voor kinderen begint om 09u30. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn – wanneer u vroegtijdig voor de Mensenwijdingsdienst aanwezig wilt zijn – om de achteringang te nemen? Er is aansluitend aan de dienst de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kom soep, een tas thee of koffie in de leraarskamer. De geestelijke/priester is daar ook aanspreekbaar om een afspraak voor een gesprek te maken.