activiteiten Gent

Graag maken we u op de volgende voordracht attent:

Novalis en het geheim van de Maria-Sofia
Voordracht door Marc Vandecasteele

Voormalig leraar in de Parcivalschool in Antwerpen
en in de middelbare Steinerschool Gent

Het mysterie van de Madonna met het kind, van Christus en Sofia, van de gesluierde Isis was het centrale thema in het leven en het werk van de Duitse dichter Novalis (1772-1801).
Op de beroemde woorden van Isis: “Geen sterveling heeft ooit mijn sluier opgelicht” antwoordt hij lapidair: “Dan moeten wij proberen onsterfelijken te worden.”
In de mooiste bewoordingen heeft Novalis de geboorte van het onsterfelijke kind in de gelouterde  mensenziel beschreven.
Met behulp van begrippen uit de antroposofie zal Marc Vandecasteele dit kerstmotief bij Novalis bespreken.

Plaats: Vrije R. Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent
Bijdrage: € 12,-