activiteiten Gent

Wat is waarheid? De vraag van Pontius Pilatus

Zaterdag 1 april, 15.00u, in Gent.

Lezing door Myriam Driesens

Geen modernere vraag dan de beroemde vraag van Pontius Pilatus. Wat weten we over deze mens die uitdrukkelijk genoemd wordt in het credo? Was hij zich bewust van zijn fundamentele rol in het Golgotha-gebeuren?