kinderen en jeugd

Religieuze opvoeding

De godsdienstlessen, zoals die door de geestelijken en leden van de Christengemeenschap worden gegeven, hebben als doel de kinderen in hun religieuze ontwikkeling ondersteunend te begeleiden tot aan hun religieuze mondigheid (met 14 jaar).

Wat met het sacrament van de doop wordt nagestreefd, kan voor de dopeling werkzaam worden wanneer zijn ontwikkeling door regelmatige ontmoetingen met het religieuze gestimuleerd wordt. Zo kan een kind uiteindelijk met 14 jaar de jeugdwijding (confirmatie) ontvangen en “religieus mondig” worden. Tot aan het 14e levensjaar nemen ouders, leraren en ook andere mensen die het kind liefdevol begeleiden hiervoor de verantwoordelijkheid op zich.

Toen aan Rudolf Steiner gevraagd werd wat de essentie van het godsdienstonderwijs is, gaf hij als antwoord: dat kinderen leren bidden… en …dat de uiteindelijke godsdienstles de ‘Zondagsdienst voor Kinderen’ is.

De ‘Zondagsdienst voor Kinderen’ in Mortsel geeft (in een tweewekelijks ritme) het kind de mogelijkheid voor het altaar te staan en het rituaal, vervuld van stilte en eerbied, in zich op te nemen. De kinderen kunnen het alledaagse onrustige leven voor een moment loslaten en de innerlijkheid van de geestelijke werkelijkheid beleven.

Inhoudelijke lessen, religieuze verhalen en het vieren van de jaarfeesten dragen hieraan zinvol bij.

Zie agenda voor aanbod kinderen en jeugdwijdelingen.

NB Geïnteresseerden voor deze voorbereidingen van 13- en 14- jarigen kunnen zich aanmelden bij Paul-Philippe Stevens  (tel:03/830.58.60); Er vindt dan eerst een oriënterend gesprek samen met de ouders plaats.

Kampen van De Christengemeenschap

Ga naar de website van Helios kampen van De Christengemeenschap voor meer informatie: https://www.helioskampen.nl/