de Johanneshoeve

Aan deze pagina wordt gewerkt.

De Johanneshoeve is een beschermd monument.

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13608

Afbeelding: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/259853841