agenda

Actuele agenda

De agenda van 17 september t.e.m. 25 december 2023 kun je downloaden via deze link:

agenda herfst 2023

Activiteiten

(vinden plaats in de Johanneshoeve, tenzij anders vermeld)

Gedenkstonde voor de overledenen van het afgelopen jaar

zondag 5 november, 11.30u

Mensen die rondom hun sterven begeleid werden door de cultische handelingen, blijven op een bijzondere manier verbonden met het leven van de gemeente. Het is goed om hen nu en dan als gemeente te gedenken. We doen dit op de eerste zondag van november met o.a. een spreuk, gedichten en muziek. Over de gestorvenen van het voorbije kerkelijk jaar wordt iets verteld, en er wordt hen ook iets gevraagd. Dit jaar gedenken we:
Paul Vandekerckhove (alhoewel al eerder overleden, vond voor hem de mensenwijdingsdienst voor de gestorvene pas plaats in het huidige kerkelijk jaar), Christiane Cap Garin en Engelbert Brendel.
Daarnaast worden de namen genoemd van de overledenen van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar geleden.

Deze gedenkstonde wordt geleid door de waakgroep.

*

De mensenwijdingsdienst en de Apokalypse

Zondag 12 november, 11.30u

Voordracht door Paul-Philippe Stevens

*

Terugblik op het voorbije kerkelijk jaar

Zondag 26 november, 11.30u tijdens het Open Gemeenteforum

*

Novalis en het geheim van de Maria-Sofia

Zondag 17 december, 11.30u

voordracht door Marc Vandecasteele

Het mysterie van de Madonna met het kind, van Christus en Sofia, van de gesluierde Isis was het centrale thema in het leven en het werk van Novalis.
Op de beroemde woorden van Isis: “Geen sterveling heeft ooit mijn sluier opgelicht” antwoordt hij lapidair: “Dan moeten wij proberen onsterfelijken te worden.”
In de mooiste bewoordingen heeft Novalis de geboorte van het onsterfelijke kind in de gelouterde mensenziel beschreven.
Met behulp van begrippen uit de antroposofie zal Marc Vandecasteele dit kerstmotief bij Novalis bespreken.

Vooraankondigingen

(vinden plaats in de Johanneshoeve, tenzij anders vermeld)

Adventsviering
Zondag 3 december, 11.30u

*

 

Mededelingen en varia

Expositie in de Johanneshoeve

Expositie van werk van Erik Rau
Van eind september tot eind oktober zullen in de Johanneshoeve een aantal schilderijen van Erik Rau hangen.

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar aan elk werk is vele maanden gewerkt; laag voor laag, tot diep in de kleur. Heel verschillend, hebben ze toch één kenmerk gemeen: ze wekken in de ziel van de aandachtige beschouwer Michaëlische oprichtingskracht.

Op zondag 8 oktober zal Erik na de mensenwijdingsdienst kort iets over zijn werk vertellen.

*

Aankondiging van buiten de gemeente:

Expo Eugeen Vansteenkiste
schilder van de Blauwe Bloem

Er is een retrospectieve tentoonstelling van de werken van Eugeen Vansteenkiste (1896-1963) van 4 tot en met 18 november 2023 in de ‘Bib van het Park Wevelgem’.

“Zijn schilderijen zijn een soort levensfilosofie. Een van zijn bekendste werken ‘De Blauwe Bloem’ verwijst naar de poëzie van Novalis, die voor Eugeen Vansteenkiste een grote bron van inspiratie was …”

De bibliotheek is in de Vanackerestraat 20 in Wevelgem. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Meer informatie: https://www.wevelgem.be/eugeenvansteenkiste