agenda

Actuele agenda

De agenda van 19 maart t.e.m. 30 juni 2023 kun je downloaden via deze link:

agenda lente 2023

Activiteiten

(vinden plaats in de Johanneshoeve, tenzij anders vermeld)

Zaaien van het graan

Zondag 26 maart, 11.30u

Dit jaar mogen we weer met iedereen die dat wil, beleven hoe de kinderen het graan toevertrouwen aan de donkere aarde. Het zal daar in alle stilte ontkiemen: een alledaags wonder! Het is de bedoeling dat ieder kind een aardewerken potje meebrengt. Als met Pasen de potjes weer meegebracht worden, zal het resultaat te be-wonder-en zijn van de opstandingskracht van het graan.

*

De tragiek van Pontius Pilatus

Zaterdag 1 april, 15.00u
Vrije R. Steinerschool, Kasteellaan 54, Gent
Lezing door Myriam Driesens, georganiseerd door de Werkgroep Antroposofie Gent
€12, leden en studenten €10
Wat weten we over deze mens, die uitdrukkelijk in het credo wordt genoemd en in het Johannes-evangelie uitvoerig aan het woord komt? Was hij zich bewust van zijn fundamentele rol in het Golgotha-gebeuren?
Een tastende verkenning.

*

Dood en opstanding in getijdengebeden van de mensenwijdingsdienst, in Goethe’s ‘Faust’ en bij Novalis
Palmzondag 2 april, 11.30u

Lezing door Marc Vandecasteele
Vrije bijdrage

*

Wat is offeren? En wat wordt er geofferd in de mensenwijdingsdienst?
Woensdag 5 april, na de mensenwijdingsdienst
Gesprek o.l.v. Myriam Driesens

*

Opvoering van “De vraag van Pilatus”
Witte Donderdag 6 april, 20.00u

Opvoering door een spelersgroep uit Rotterdam

Vrije bijdrage

Dit Pilatusspel is een ingekorte versie van het stuk van Johannes Heymann Mathwich (1896-1969).
In drie bedrijven (het proces, de kruisiging en de opstanding) is Pilatus wanhopig op zoek naar wat waarheid is. Zijn medespelers zijn zijn vrouw Claudia Procla en zijn hoofdman Rufus. Ieder heeft zijn eigen blikrichting op het gebeuren, maar het is uiteindelijk Pilatus die voelend onderkent wat en wie uiteindelijk bepaalt wat waarheid is. Een voor hem tragische waarheid, waaraan hij niet kan voldoen.

Het geheel duurt ongeveer een uur en een kwartier.

*

Cultische viering met het lezen van het lijdens-evangelie
Goede Vrijdag 7 april om 15.00u

*

Paasviering voor jong en oud
Zondag 9 april, 11.30u

Vanuit een Rafaëlische inspiratie willen we ons door middel van euritmie verbinden met lijden, dood en opstanding in het dagelijkse leven. Verzorgd door de jaarfeestengroep.

Programma:
09.20u: inzingen voor de kinderen
09.30u: zondagsdienst voor de kinderen
09.50u: kinderopvang met een activiteit in het teken van Pasen
10.00u: mensenwijdingsdienst
11.30u: Paasviering

*

Gemeenteviering op tweede Paasdag

Maandag 10 april

Op tweede Paasdag voltrekt Paul-Philippe de jeugdwijding in Zeist en is Myriam in Gent. Er is geen vervanging gevonden voor Mortsel en dus is er op deze dag in plaats van een mensenwijdingsdienst een gemeenteviering.

*

Algemene Ledenvergadering
Zondag 23 april, 11.30u

Voor deze uitgestelde ledenvergadering hebben de leden al een uitnodiging gekregen.

Open Dag op Berka
Zaterdag 27 mei

– De mensenwijdingsdienst in een tent –

Elk jaar gaan er honderden kinderen, jongeren en volwassenen op een van de kampen van de Christengemeenschap. Naast een grote groep betrokkenen vrijwilligers, gaat er ook een tiental priesters mee. Hoe voelt een mensenwijdingsdienst in een tent? Waar genieten al die kampelingen elk jaar zo van? En welke liederen zingen we met elkaar? Kom op 27 mei naar de open dag op kampterrein Berka en maak het mee!
‘Op kamp krijg je de mogelijkheid om met leeftijdgenoten een heerlijke vakantie te hebben’, schrijven we over onze kampen op de website. ‘Eén of twee weken lang bevind je je midden in de natuur, met weinig of geen stroom, internet of volle agenda.’ En daar is veel behoefte aan, gezien de wachtlijsten voor de kampen van aankomende zomer. Net als aan het vormen van een ‘gemeenschap’: ruimte scheppen voor (nieuwe) vriendschap, verbondenheid, aandacht voor de ander en je betrokken voelen bij elkaar.
De kampen van de Christengemeenschap vinden al sinds 1928 plaats op allerlei verschillende terreinen. In 1963 werd er een vast terrein gevonden in het Drentse Ruinen, dat we nu nog steeds elk jaar gebruiken. Het land was van een boer die zijn bedrijf wilde beëindigen en het verkocht aan de familie Schukking, actief lid van de Christengemeenschap. De boerderij werd omgebouwd tot vakantiewoning voor de familie Schukking en werd ‘het Haantje’ genoemd. De grond werd na jaren van pacht eigendom van de Christengemeenschap en heeft de naam ‘Berka’ gekregen.
Berka wordt beheerd door de Technische Groep Nederland, bestaand uit zo’n tien vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de natuur op het terrein beheerd wordt, de tenten droog liggen en de verschillende gebouwtjes op het terrein in goede staat blijven. Op de langere termijn zorgt de groep voor goede relaties met de omgeving, contact met de (overheids)instanties die komen kijken bij grondbeheer en voor de weerbaarheid van het veld, zodat het de recente hevige regenbuien kan verdragen.
Over een paar maanden komen we tijdens het hemelvaartweekend met alle vrijwilligers van Helios bij elkaar op Berka. Traditioneel verdiepen we ons dan vier dagen lang in pedagogiek, gezond eten en de manieren waarop je een goed staflid kunt zijn. Uiteraard zingen we samen meerstemmige liederen en komen we in de grote witte tenten bij elkaar voor een mensenwijdingsdienst. ’s Avonds is er een kampvuur en worden vriendschappen voor het leven gevormd of bezegeld.
Normaal gesproken ruimen we aan het einde van het weekend de tenten weer op en keren we vol inspiratie huiswaarts, om pas in de zomer weer terug te komen. Maar dit jaar blijft een deel van de tenten staan en komen we binnen een week alweer terug naar Drenthe. Samen met iedereen die dat wil!
Op zaterdag 27 mei kun je namelijk meedelen in het kampgevoel. In de ochtend vindt de mensenwijdingsdienst plaats, met aansluitend gezamenlijke zang en een kampmaaltijd. In de middag laten we meer zien van het terrein en hoe het er achter de schermen bij Helios aan toegaat. Ook is er ruimte voor ontmoeting en een blik in de rijke kampgeschiedenis die in verschillende fotoboeken is vastgelegd.
Zin om naar Drenthe te komen? Op dit moment inventariseren we hoeveel interesse er is en waar we ons op kunnen voorbereiden. Om op de hoogte te blijven van de open dag op Berka kun je je gegevens achterlaten op helioskampen.nl/opendag. Schrijf zaterdag 27 mei ook alvast in je agenda. We informeren iedereen die op de website zijn interesse heeft geuit ruim van tevoren over het programma en de mogelijkheid om je officieel aan te melden. Aanmelden voor de open dag: helioskampen.nl/opendag

Vooraankondigingen

(vinden plaats in de Johanneshoeve, tenzij anders vermeld)

Pinksterviering voor jong en oud
Zondag 28 mei, 11.30u
Meer informatie volgt in een mailing.

*

St.Jansviering voor jong en oud
Zondag 25 juni, 11.30u
Meer informatie volgt in een mailing.