Home

Print this entry

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing

La Communauté des chrétiens

mouvement pour un renouveau religieux

 

  in België/ en Belgique

 

Geestelijken/ Prêtres: Mevr. Myriam Driesens  (Vlaanderen/Kring Gent)

Dhr.    Paul-Philippe Stevens (Vlaanderen en Franstaligen)

Adres:

Hendrik Consciencelaan 107
B-2640 Mortsel (bij Antwerpen)
+32 3-4406821

(ingang via hoek Ter Varentstraat)

dechristengemeenschap.antwerpen@hotmail.com

 

Bankrekening van de gemeente: IBAN:  BE60 5230 8500 0670;  BIC: TRIOBEBB  o.v.v. gemeente Antwerpen.

 

De Christengemeenschap is voor haar werking geheel afhankelijk van vrije bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden  – zowel in financieel opzicht als ook in praktische, daadkrachtige hulp-