Algemeen

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing

La Communauté des Chrétiens

mouvement pour un renouveau religieux

????????????????????????????????????

 in België / en Belgique

 

Geestelijken / Prêtres: Mevr. Myriam Driesens – Vlaanderen en Kring Gent

Dhr. Paul-Philippe Stevens – Vlaanderen en Franstaligen / Flandres et les Francophones

 

Adres:

Hendrik Consciencelaan 107
B-2640 Mortsel (bij Antwerpen)
+32 3-4406821

(ingang via hoek Ter Varentstraat)

dechristengemeenschap.antwerpen@hotmail.com

Mensenwijdingsdienst in Mortsel

in de Johanneshoeve

Hendrik Consciencelaan 107

2640 Mortsel

Telkens op zondag, woensdag en vrijdag om 10.00u.

Chaque deuxième samedi du mois, l’Acte de consécration de l’Homme a lieu à 10.30 h en français.

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt de Franstalige dienst (l’Acte de consécration de l’Homme) plaats om 10.30u.

Mensenwijdingsdienst in Gent

in de Vrije Rudolf Steinerschool

Kasteellaan 54

9000 Gent

Iedere derde zondag van de maand om 10.00u. Afwijkingen zijn mogelijk: zie agenda.

Zondagsdienst voor kinderen

in Mortsel:

In een tweewekelijks ritme, telkens om 09.30u in de Johanneshoeve te Mortsel (zie agenda).

 

in Gent: Iedere derde zondag van de maand om 09.30u in de Vrije Rudolf Steinerschool te Gent. Afwijkingen zijn mogelijk: zie agenda.

Bankrekening van de gemeente: IBAN:  BE60 5230 8500 0670;  BIC: TRIOBEBB  o.v.v. gemeente Antwerpen.

De Christengemeenschap is voor haar werking geheel afhankelijk van vrije bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden  – zowel in financieel opzicht als ook in praktische, daadkrachtige hulp.