Jeugdwijding

by admin | 21 juni 2012 12:51

Religieuze opvoeding

De godsdienstlessen, zoals die door de geestelijken en leden van de Christengemeenschap worden gegeven, hebben als doel de kinderen in hun religieuze ontwikkeling ondersteunend te begeleiden tot aan hun religieuze mondigheid (met 14 jaar).

Wat met het sacrament van de doop wordt nagestreefd, kan voor de dopeling werkzaam worden wanneer zijn ontwikkeling door regelmatige ontmoetingen met het religieuze gestimuleerd wordt. Zo kan een kind uiteindelijk met 14 jaar de jeugdwijding ( confirmatie ) ontvangen en “religieus mondig” worden. Tot aan het 14e levensjaar nemen ouders, leraren en ook andere mensen die het kind liefdevol begeleiden hiervoor de verantwoordelijkheid op zich.

Toen aan Rudolf Steiner gevraagd werd wat de essentie van het godsdienstonderwijs is, gaf hij als antwoord: dat kinderen leren bidden… en …dat de uiteindelijke godsdienstles de ‘Zondagsdienst voor Kinderen’ is.

De ‘Zondagsdienst voor Kinderen’ in Mortsel geeft ( in een tweewekelijks ritme) het kind de mogelijkheid voor het altaar te staan en het rituaal, vervuld van stilte en eerbied, in zich op te nemen. De kinderen kunnen het alledaagse onrustige leven voor een moment loslaten en de innerlijkheid van de geestelijke werkelijkheid beleven.

Inhoudelijke lessen, religieuze verhalen en het vieren van de jaarfeesten dragen hieraan zinvol bij. 

 

Schooljaar   2018-2019

Verhaal voor de Zondagsdienst voor de kinderen voor jong en oud

Plaats: kapel van de Johanneshoeve in Mortsel.

Tijd: zondags 9.00u aansluitend (9.30u) deelname aan de Zondagsdienst voor de kinderen

Data: 12 en 26 mei; 23 juni 

 Voorbereiding op de Jeugdwijding in de Paastijd van 2019 (8e klas)

O.l.v. Paul-Philippe Stevens

Tijd: maandelijks op zaterdag vanaf 16.00u  in de Johanneshoeve

Data:4 mei, 18 mei van 19u-20u (oefenen JW)

plaats: Johanneshoeve in Mortsel

 Voorbereiding op de Jeugdwijding in de Paastijd van 2020 (7e klas)

O.l.v. Paul-Philippe Stevens

Tijd: zaterdag van 14.00u tot 15.30u

Data:  18 mei en 15 juni

plaats: Johanneshoeve in Mortsel

NB Geïnteresseerden voor deze voorbereidingen van 13- en 14- jarigen kunnen zich aanmelden bij Paul-Philippe Stevens  (tel:03/830.58.60); Er vindt dan eerst een oriënterend gesprek samen met de ouders plaats.

 

 

Viering van de jaarfeesten: zie agenda

 

Zondagsdienst voor Kinderen 

Deze cultische viering is voor schoolkinderen vanaf klas 1 tot en met klas 8 (tweede middelbaar). De vieringen gaan door in een veertiendaags ritme ( voor data zie agenda Berichten).

plaats: Johanneshoeve in Mortsel

Zondagsviering voor kleuters

Parallel aan de Zondagsdienst voor Kinderen (vanaf de eerste klas) vindt er maandelijks een kleuterviering plaats. Naast een spreuk en het zingen van liedjes horen de kinderen een verhaal dat op de jaarfeesten is afgestemd. Hierdoor ontstaat er een religieuze stemming voor de kleintjes ( voor data zie agenda Berichten).

plaats: Johanneshoeve in Mortsel

Source URL: https://antwerpen.christengemeenschap.nl/godsdienstlessen/