Events

Datum en Tijd Evenement
23/03/2019
10:00 - 13:00
Voordracht door Peter Selg n.a.v. de sterfdag van F.Rittelmeyer en de geboorte dag van R.Frieling
De Christengemeenschap, Johanneshoeve te Mortsel, Mortsel