Ontmoeting

De kleine dingen van alledag en de grote levensvragen stellen ons soms voor moeilijke opgaven. Een open gesprek met een geestelijke – in alle vrijheid en wederzijds respect – kan misschien een nieuwe kijk op het leven geven en de moed wekken om ‘anders’ verder te gaan. 

Ook specifiek religieuze vragen zoals de voorbereiding op het levenseinde, de sacramenten en vragen rond religieuze opvoeding kunnen aan bod komen.

Hiervoor kan je als lid of belangstellende een afspraak voor een gesprek maken met één van de geestelijken:

Hilde Cauwenbergh     tel: 03/488 57 76 ( niet op maandag, tenzij in dringende gevallen)

                                                                                             ze is bereikbaar tot 7 januari 2018

Paul-Philippe Stevens tel: 03/830 58 60 ( niet op maandag, tenzij in dringende gevallen)

Pour un entretien (sacrementel) svp contacter Paul-Philippe