Kring Gent

Mensenwijdingsdienst en dienst voor de kinderen

   Op zaterdag 20 april 2013 werd de mensenwijdingsdienst hervat na een onderbreking van elf jaar. De dienst vond plaats in de euritmiezaal van de Vrije Rudolf Steinerschool op de Kasteellaan in  Gent en werd die dag door 48 aanwezigen bezocht. Aansluitend vond er zowel een dienst voor kinderen plaats als ook een kleuterviering. Tijdens de mensenwijdingsdienst was er kinderopvang.

 

Kring Gent actueel (herfst 2018):

 

Steeds weer zullen er van die momenten zijn dat je je kind los moet laten. 

Dat weet je: ik moet hem laten gaan, het heeft zin. 
Maar ook al moet je hem steeds meer vrij laten, 
de innerlijke band zal hoe dan ook blijven bestaan, 
omdat je van hem houdt. 
 
Wij, mensenkinderen verlaten de geestelijke wereld, 
om op aarde te leren zelfstandig en vrij te zijn. 
Maar tussen onze Schepper en ons weeft en werkt een kracht. 
Wat wij ook doen of laten, wat er ook gebeurt, 
wij zijn met een goddelijke liefdeskracht verbonden. (Marjolein te Pas )
 
 
Beste mensen,
 
De vakantie is voorbij. 
We starten opnieuw met de maandelijkse dienst op de derde zaterdag.
 
Mensenwijdingsdienst zaterdag 15 september
9u30   Kinderdienst en viering voor de kleuters
10u00 Mensenwijdingsdienst ; perikoop Lukas 17 (5-37)
 
Tijdens de MWD is er kinderopvang voorzien. 
 

 

Komende Mensenwijdingsdiensten:
20 oktober, 24 november, 15 december
 

Wat U verder nog moet weten:

De inkom voor de mensenwijdingsdienst is via de achteringang. Vijf minuten voor aanvang van de dienst graag stilte in de voorruimte. Graag ook uw gsm of mobiele telefoontje voor de duur van de diensten uitschakelen. De Zondagsdienst voor kinderen begint om 09u30. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn – wanneer u vroegtijdig voor de Mensenwijdingsdienst aanwezig wilt zijn – om de achteringang te nemen? Er is aansluitend aan de dienst de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kom soep, een tas thee of koffie in de leraarskamer. De geestelijke/priester is daar ook aanspreekbaar om een afspraak voor een gesprek te maken.

 

 

voor de initiatiefgroep, Jaak Fenaux